Skład Zarządu

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Oddziału Okręgowego we Wrocławiu

 

Nazwisko i Imię Funkcja Miejscowość
 Bożena Kleniewska
  Prezes   Wrocław
 Halina Skupin
  Wiceprezes

  Wrocław

 Aniela Anna Mikeska-Szyran
  Sekretarz

  Wrocław

 Rozwita Pasierska
  Skarbnik

  Wrocław

 Barbara Jaromkiewicz   Członek

  Wrocław

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Oddziału Okręgowego we Wrocławiu

 

Nazwisko i Imię Funkcja Miejscowość
 Mirosława Boczar
  Przewodnicząca
  Wrocław
 Maria Grocholska
  Sekretarz

  Oława

 Edyta Danielczuk
  Członek

  Wrocław