„ Taneczno - teatralny”

 Turnus:

I - od 30.06 do 13.07.2014

II - od 14.07 do 27.07.2014

III - od 28.07 do 10.08.2014

PROGRAM WYPOCZYNKU NA KOLONII LETNIEJ W DŻWIRZYNIE

Rodzaj: Teatralne,taneczne,wokalne kolonie letnie

Pragniesz bardziej poznać siebie?

Podnosić lub wydobyć swoje atuty?

Aktorstwo,to jest jedyny zawód, który pozwala w jednym życiu, być tym, kim się tylko chce!

 

1)Warsztaty teatralne:

Prowadzone przez profesjonalnego aktora- absolwenta wrocławskiej PWST.

Najważniejszą kwestią dotyczącą istnienia na scenie jest to,żęby nauczyć się nie „GRAĆ” ,ale „BYĆ” żywą osobą na scenie. Czuć, przeżywać, reagować w sposób naturalny i pozbawiony sztuczności.

 1. Zajęcia z impostacji głosu
 2. Praca nad odblokowaniem ciała,myślenia i wyobraźni
 3. Nauka wymowy scenicznej (dykcja)
 4. Nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i tremy podczas prezentowania się
 5. Kształcenie umiejętności pracy z tekstem (analiza i interpretacja)
 6. Tworzenie własnych tekstów: wierszy, fraszek, krótkich form scenicznych-etiud,które wynikąć będą z improwizacji

2)Warsztaty taneczne:

  1. Nabywanie przez dzieci umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach i układach tanecznych
  2. Wyrabianie poczucia rytmu, słuchu, płynności ruchów
  3. Rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy i samodzielności
  4. łączenie elementów tańca w całość-tworzenie zespołowego układu tanecznego

3)Warsztaty wokalne:

  1. tworzenie repertuaru czyli nauka piosenek i rozumienie ich interpretacji,
  2. budowanie własnego stylu i repertuaru

4)Windsurfing

5)Tenis ziemny

6)Zabawy integracyjne:

  1. Wyprawy wielkie i małe – nieważne dokąd, ważne z kim.
  2. Wyprawa do krainy przyjaźni, radości, bezpieczeństwa, tolerancji

7)Integracja ze środowiskiem:

  1. Od dwóch lat współpracujemy z Wójtem kołobrzeskim Panem Tadeuszem Kowalskim, który entuzjastycznie wspiera nasze artystyczne działania.
  2. Nasza praca znalazła odbicie w prasie kołobrzeskiej. Byliśmy postrzegani jako grupa inicjująca wydarzenia kulturalne w Dźwirzynie.
  3. Zaangażowanie dzieci i odpowiedzialna praca Kierownika, Instruktorów i Wychowawców, pozwoli nam na osiąganie coraz to lepszych efektów pracy.

Wybierz ten program, a odkryjesz swoje drugie Ja, a może nawet sposób na życie!

Czekamy na Ciebie i Twoje pomysły;)

Do zobacznenia!!

 

Wypoczynek

Zapraszamy

TPD
ul. M.Reja 27/1
50-338 Wrocław

Tel/Fax   71 3227016

Prezes TPD 886 120 066

Księgowość 886 120 970