„ Estetyczne wariacje i inne kombinacje”

 Turnus:

 I - od 07.07 do 20.07.2013

II - od 21.07 do 03.08.2013

III - od 04.08 do 17.08.2013

PROGRAM WYPOCZYNKU NA KOLONII LETNIEJ W MIĘDZYZDROJACH

Kto był kiedykolwiek w Międzyzdrojach na wyspie Wolin zgodzi się, że miasto jest letnią stolicą Pomorza Zachodniego. Nie każdy jednak wie, że jest to również kurort ze 150-letnią tradycją.

Międzyzdroje są malowniczą miejscowością nadmorską położoną na Wyspie Wolin. Panoramę miasta najlepiej widać ze wzniesień nad dworcem PKP (Wzgórze Kozierowskiego). Najpiękniejsza zabudowa wczasowa znajduje się wzdłuż promenady. W środkowej części promenady powstał w 1991 roku nowoczesny hotel Amber Baltic. Część nadmorska miasta najlepiej jest widoczna z tarasu domu wczasowego tuż pod Kawczą Górą.

 Założenia programowe kolonii:
 
Program kolonii oparty jest na tradycjach i historiach morskich i pirackich. Zuchy będą poznawały, odtwarzały i naśladowały postacie znane z morskich historii. Inspiracją będą legendy i opowieści morskie.
 

- Zadania realizowane na terenie ośrodka oraz wycieczki autokarowe Świnoujścia, Międzyzdrojów, Trzęsacza i Zalesia.

- Dzieci będą także uczestnikami Chrztu w krainie Neptuna, dyskoteki, konkursy.

- Będą uczestniczyły w zajęciach terapeutycznych związanych z radzeniem sobie ze stresem, profilaktyką prozdrowotną, a także zagrożeniami wynikającymi z rozwoju cywilizacji,

- Będą poznawały walory turystyczne i lecznicze terenu na którym znajduje się ośrodek kolonijny.

- Będą miały okazje do rozwijania własnych zainteresowań, wzbogacania własnych umiejętności i wiedzy na temat historii polskiego morza, oraz legendarnej działalności piratów.

- Kultura oparta na baśniowości i legendach umożliwi wychowawcą rozwijanie u dzieci wyobraźni i aktywności twórczej.

- Będą mieli zapewniony wypoczynek, rekreację, ruch na świeżym powietrzu (wycieczki piesze, turnieje, quizy i zabawy integracyjne, ogniska z szantami i morskimi opowieściami, wybory super kolonistki i super kolonista.

- Nauczą się samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności porządkowych, działania w grupie, kształtowania zdrowego stylu życia.

- Motyw związany z tradycjami morskimi i pirackimi, rozwinie wyobraźnię i pomysłowość, odkryje ,,nieznane światy”, rozbudzi ciekawość poprzez wykonywanie totemów, strojów, udział w zabawach i grach tematycznych.

- Kadra młodzieżowa będzie mogła wykazać się umiejętnościami związanymi z pracą z dziećmi.

- Będzie sporządzona dokumentacja fotograficzna programu kolonii w postaci „Księgi Kolonijnej” prowadzonej przez wychowawców we współpracy z dziećmi.

 

Lp.

Dzień tygodnia

rano

popołudnie

wieczór

1

Poniedziałek

--------------------

--------------------

Wyjazd z Wrocławia

2

Wtorek

Przyjazd do Międzyzdrojów,

zakwaterowanie podział na grupy.

Zabawy integracyjne,

zapoznanie z regulaminami

Spacer, przywitanie z morzem.

3

Środa

Plażowanie, zabawy na plaży

Zwiad terenowy – poznanie najbliższej okolicy

Dyskoteka powitalna

4

Czwartek

Zwiedzanie zakątków Międzyzdrojów: Promenada Gwiazd, Molo,

Plażowanie, zabawy na plaży

Potyczki sportowe

5

Piątek

Plażowanie, zabawy na plaży

Wycieczka piesza ścieżką ekologiczną do Rezerwatu Żubrów

Zajęcia taneczne

6

Sobota

Zajęcia plastyczne

Chrzest kolonistów,

Konkursu –„Podróżnik” konkurs wiedzy przyrodniczej i wiedzy ogólnej.

7

Niedziela

Plażowanie, zabawy na plaży

Wycieczka piesza nad przystań Marina Wicko – Zalesie

Zwiedzanie Muzeum Figur Woskowych,

8

Poniedziałek

Wyjście do kościoła

Zajęcia taneczne

Pirackie śpiewanki przy ognisku – nauka szant

9

Wtorek

Plażowanie, zabawy na plaży

Wycieczka piesza do punktu widokowego Kawcza Górka

Dyskoteka –biało -czarna

10

Środa

Rejs po Bałtyku statkiem

Zajęcia taneczne

Potańcówka w tawernie – zabawy sprawnościowe na wesoło przy muzyce

11

Czwartek

Wycieczka autokarowa do Świnoujścia, w programie: Ford Gertharda, Latarnia morska, przeprawa promem,

Zabawy integracyjne

Zajęcia artystyczne

Spacer plażą, oglądanie zachodu słońca,

12

Piątek

Plażowanie, zabawy na plaży

Wybory super kolonistki i super kolonisty, pakowanie

Wybory super kolonistki i super kolonisty

13

Sobota

Plażowanie, zabawy na plaży

Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego,

Dyskoteka dziwna fryzura

14

Niedziela

Plażowanie, zabawy na plaży

Spacer do Międzyzdrojów– zakup pamiątek,

Ognisko pożegnalne, rozdanie dyplomów i nagród

15

Poniedziałek

Pakowanie i śniadanie

Wyjazd z Miedzyzdrojów.

 

 

 Opracowała: mgr Katarzyna Borodzenia

 


 

KOŁO TEATRALNE

WSTĘP
Zabawa w teatr jest naturalną skłonnością każdego dziecka, które lubi przebierać się, odgrywać kogoś innego. Może to być przygoda zarówno dla ucznia jak i nauczyciela. Jest to doskonały sposób na wychowanie późniejszego widza teatralnego, który będzie odczuwał potrzebę kontaktu z teatrem, będzie reagował na piękno żywego słowa, na precyzję ruchu, na gest, barwę, światło itp.
Praca nad przedstawieniem to również okazja do wielokierunkowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego. Dziecko poszerza swoja wiedzę na temat literatury, rozwija wyobraźnię, staje się bardziej twórcze, bardziej wrażliwe na poprawną i wyrazistą wymowę. Uczeń biorący udział w przedstawieniu uczy się radzić sobie z tremą, staje się bardziej pewny siebie, ma szansę doświadczyć ogromnej satysfakcji z osiągniętego sukcesu, jest to wreszcie doskonała okazja do budowania więzi między uczniami.
--------------------------------------------------------------------------------------
CELE OGÓLNE
 1. Wszechstronny rozwój osobowości dziecka.
 2. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
 3.  

  kształtowanie wrażliwości estetycznej dziecka.
  1. Kształcenie umiejętności pracy w zespole.
  2. Wywoływanie pozytywnych emocji i przeżyć u dzieci.
  3. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
  4. Kształcenie w zakresie pięknego czytania, poprawnego wysławiania się i swobody wypowiadania się.
  5. Dbanie o kulturę żywego słowa, wzbogacanie słownictwa dzieci.
  6. Stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień teatralnych.
  7. Pobudzanie twórczej aktywności dziecka.
  8. Wyzwalanie postaw kreatywnych wśród dzieci.
  9. Budowanie więzi emocjonalnych z rówieśnikami i wychowawcami.
  10. Rozwijanie wyobraźni i fantazji dziecka.
  11. Wyposażenie dzieci w umiejętności, umożliwiające im amatorską działalność teatralną.
  12. Prezentacja uzdolnień podczas występów szkolnych, środowiskowych.
  13. Indywidualna praca z tekstem.
  14. Wchodzenie w rolę.
  15. Ćwiczenia dykcyjne, mimiczne i ruchowe.
  16. Zabawy integracyjne i interakcyjne.
  17. Przygotowanie spektaklu na zakończenie turnusu.
  18. Frekwencja dzieci na zajęciach.
  19. kronika kiolonijna.
 
CELE SZCZEGÓŁOWE
SPOSÓB REALIZACJI – dodatkowe zajęcia dla dzieci chcących rozwijać swoje zainteresowania teatralne.
CZAS PRACY – 7 godzin.
MIEJSCE - sala telewizyjna -świetlica.
METODY PRACY:
UCZESTNICY PROGRAMU – uczniowie klas szkoły podstawowej. bez ograniczeń wiekowych.
EWALUACJA:
 • BLOKI TEMATYCZNE/

  TEMATY ZAJĘĆ

  PRZEBIEG ZAJĘĆ

  (propozycje konkretnych ćwiczeń i gier)

  OCZEKIWANE

  OSIĄGNIĘCIA

   

  1. Poznajemy się

   

         1. Przedstawianie się za pomocą ruchu/ pantomimy.              

  2. Przeprowadzenie wywiadu z osobą – przedstawienie kogoś innego.

  3. Określenie oczekiwań.

  4. Ustalenie zasad pracy grupy.

  • poznanie oczekiwań i możliwości uczestników zajęć;
  • wstępne ustalenie składu grupy;
  • integracja zespołu

        

   

  2. Integracja zespołu

  1. Propozycje gier i zabaw:

  1. „Prawda-kłamstwo”
  2. „Wdzieranie się do koła”
  3. „Raki i ryby”
  4. „Najsłabsza mysz”
  5. „Supeł”
  6. „Krąg”
  7. „Mój znak zodiaku” – pantomima

   

  • Przełamanie zahamowań
  • poznawanie własnych i
  • cudzych możliwości i odczuć
  • jak wyżej

   

  3. Różne formy ekspresji

  1. Improwizowanie indywidualnie lub w grupach krótkich scenek z baśni za pomocą mimiki, gestu, ruchu („Królowa Śniegu”, „Brzydkie Kaczątko”, „Dziewczynka z zapałkami”.

   

   

  4

  Dykcja, modulacja głosu

   

  1. Ćwiczenia dykcyjne:

  1. Rytmiczne recytowanie wyliczanek, wyrazów;
  2. Czytanie fragmentów baśni Andersena z naciskiem na odpowiednią modulację głosu;
  3. Wybór scenariusza.

   

  • Poprawność wypowiedzi;
  • Doskonalenie techniki czytania;
  • Czytanie z odpowiednią intonacją i modulacją głosu.
  • Uświadomienie sobie własnych predyspozycji;
  • Odpowiedzialność za przydzielone zadanie;
  • Podniesienie sprawności wyrazistego czytania i mówienia;
  • Podniesienie sprawności dykcji, intonacji i interpretacji głosowej.
  • Ostateczne przyjęcie rozwiązań inscenizacyjnych
  • Interpretacja głosowa;
  • Ruch sceniczny;
  • Zgranie ruchu na scenie;
  • Kolejność poszczególnych scen;
  • Odpowiednie zachowanie uczniów w trakcie prób;
  • Oswojenie aktorów z kostiumami i scenografią.
  • Ustalenie odbiorcy;
  • Doskonalenie umiejętności redagowania tekstów zaproszeń, plakatów i reklam.
  • Przełamywanie tremy;
  • Radość z sukcesu.

   

  5-6 Przygotowywanie inscenizacji wybranej baśni

   

  1 Praca nad tekstem.

  a) Wspólne głośne odczytanie tekstu;

  b) Propozycja rozwiązań inscenizacyjnych (burza mózgów);

  c) Weryfikacja pomysłów.

  2. Podział czynności:

  a) Wybór aktorów głównych ról i pozostałych;

  b) Odpowiedzialni za scenografię, kostiumy, rekwizyty.

  c) Odczytanie tekstu z podziałem na role.

   

  7-8 Przygotowywanie elementów scenografii

  1. Prezentacja projektów scenografii, kostiumów, rekwizytów.

  2. Ocena i wybór przez grupę najciekawszych rozwiązań.

   

  9-10 Praca nad tekstem i ruchem scenicznym

   

  1 – 3. Próby aktorów z tekstem:

  4. Próba ze scenografią i kostiumami.

   

   

  11. Zapraszamy na przedstawienie

   

  1. Ustalenie odbiorcy (lista gości, publiczność: ...

  2. Zaprojektowanie i wykonanie plakatów i zaproszeń.

   

   

  12. Premiera

  Wystawienie przedstawienia

  przed publicznością

   

   

  13. Podsumowanie

  1. Wrażenia ze spektaklu – odczucia uczestników i widzów.
  2. Zakończenie i podsumowanie działalności kółka teatralnego.
  • Umiejętność samokrytyki i samooceny

 

Wypoczynek

Zapraszamy

TPD
ul. M.Reja 27/1
50-338 Wrocław

Tel/Fax   71 3227016

Prezes TPD 886 120 066

Księgowość 886 120 970