„ Wojownik nigdy się nie poddaje”

 Turnus:

 I - od 1.07 do 14.07.2013

PROGRAM WYPOCZYNKU NA KOLONII LETNIEJ W DARŁÓWKU

1.Założenia programowe kolonii:
 • Opanowanie podstaw taekwondo olimpijskiego;
 • Praca nad sprawnością fizyczną kolonistów;
 • Zasady fair play- przykazania wojownika;
 • Promowanie zdrowego stylu życia;
 • Codzienny rozruch poranny w różnych formach aktywności;
 • Podejmowanie działań podnoszących poczucie bezpieczeństwa kolonistów;
 • Wykonanie flagi kolonii- zajęcia plastyczne;
 • Spartakiada- konkursy o mistrzostwo kolonii
 • 2.Zamierzenia wychowawcze:
 • Wdrażanie do bezpiecznego i aktywnego wypoczynku poprzez realizację programu kolonii;
 • Integracja dzieci poprzez rozgrywki sportowe i pracę zespołową;
 • Rozwijanie poczucia zasad fair play;
 • Nauka dyscypliny i budowania wzajemnego szacunku
 • Inicjowanie współzawodnictwa rodzinek kolonijnych;
 • Wzbudzanie inwencji twórczej;
 • Kształtowanie kultury obcowania z przyrodą.
 • 3.Ważniejsze wydarzenia i imprezy kolonii:
 • Całodniowa wycieczka do Ustki, zwiedzanie Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej, zwiedzanie portu i promenady spacerowej w Ustce;
 • Rejs statkiem Unicus w Darłówku Wschodnim;
 • Zwiedzanie Jednostki Wojskowej oraz ratownictwa medycznego w Darłówku
 • Wyjście do pływalni wodnej „Jan”
 • Nocny marszobieg z pochodniami w JW465
 • Noc przetrwania… (statek, albo Jednostka Wojskowa)
 • Wycieczki rowerowe- szlakiem „Mała pętla”
 • Kąpiele morskie pod opieką Ratownika WOPR;
 • Pokaz mody młodego wojownika;
 • Pasowanie na wojownika;
 • Poczta francuska;
 • Bitwa na głosy;
 • Budowla z piasku;
 • Jaka to melodia;
 • Konkurs piosenki kolonijnej;
 • Wieczór karaoke;
 • Kino nocne- seans filmowy;
 • Randka w ciemno;
 • Ćwierćland;
 • Zwiad terenowy;
 • Zabawy z chustą animacyjną;
 • Śluby kolonijne.
 • Wojna gazetowa, Zabawa „Pirat pilnuje skarbu”.
 • 4.Obrzędowość kolonii:
Nazwa kolonii;
Hymn kolonii;
Hasło kolonii:
Nazwy własne rodzinek kolonijnych;
Znaki kolonii: flaga, proporce rodzinek;
Poczta francuska;
Codzienna iskierka życzliwości.
5.Środki niezbędne przy realizacji programu:
 • Sprzęt sportowy i świetlicowy
 • Materiały i przybory do majsterkowania i zajęć plastycznych,
 • pochodnie
 • Sprzęt audio-video
 • 6.Regulaminy obowiązujące na kolonii:
 • Regulamin kolonii letniej Darłówko 2013;
 • Regulamin kąpieli morskich;
 • Regulamin wycieczek autokarowych i pieszych oraz rowerowych;
 • Regulamin młodego wojownika- fair play.

 


Wypoczynek

Zapraszamy

TPD
ul. M.Reja 27/1
50-338 Wrocław

Tel/Fax   71 3227016

Prezes TPD 886 120 066

Księgowość 886 120 970